LinQhost Managed Hostingdiensten
 

HPW Testpagina - HPW Test Page

Dit is een HPW (test)pagina op Red Hat


Deze pagina wordt gebruikt om de werking van de webserver te testen. Wanneer u deze pagina ziet, dan werkt deze naar behoren. Het kan ook zijn dat er geen geldige index-pagina aanwezig is. U kunt dit eenvoudig verhelpen door een bestand met èèn van de volgende bestandsnamen naar uw website te uploaden: index.php, index.html or index.htm
This is a HPW (test page) running on Red Hat


This page is used to test the proper operation of the webserver. If you can read this page, it means the web server is working properly. It could also mean that an index page is missing. To fix this please upload a file with one of the following filenames: index.php, index.html or index.htm